Bewindvoering

Bewindvoering is een maatregel welke is bedoeld om iemand te helpen die moeite heeft om zijn of haar financiën op orde te houden. Er zijn allerlei redenen waarom iemand onder bewind zou kunnen staan. Dit kan komen door de lichamelijke of geestelijke toestand, vanwege persoonlijke omstandigheden of vanwege schulden. Bewindvoering wordt uitgesproken door de rechtbank. Een bewindvoerder wordt door hen aangesteld om de financiële huishouding in goede banen te leiden. 

Wat houdt bewindvoering in?

Bewindvoering is een juridisch en financieel concept waarbij een persoon of instantie wordt aangesteld om het vermogen en de financiële belangen van een persoon te beheren en te beschermen wanneer deze persoon zelf niet in staat is om dit te doen vanwege bijvoorbeeld lichamelijke of geestelijke beperkingen, schuldenproblemen of andere redenen.

 

Bewindvoering wordt normaal gesproken uitgevoerd door een professionele bewindvoerder of een familielid van de persoon in kwestie. De bewindvoerder heeft de verantwoordelijkheid om financiële beslissingen te nemen die in het beste belang zijn van de persoon voor wie het bewind is ingesteld.

 

Het is belangrijk op te merken dat bewindvoering een juridisch proces is en wordt beheerst door de wetten en regelgeving van het land waarin het plaatsvindt. Het doel van bewindvoering is om het welzijn van personen die niet in staat zijn hun financiële zaken zelf te beheren te beschermen en ervoor te zorgen dat hun financiën op een verantwoorde manier worden behandeld. De toezicht op de bewindvoerder wordt uitgevoerd door de rechtbank. Als professioneel bewindvoerder breng ik jaarlijks verslag uit aan de kantonrechter. Ik voldoe aan de kwaliteitseisen voor een professioneel bewindvoerder, welke door de Rechtbank zijn vastgesteld.


Heeft u of iemand in uw omgeving hulp nodig met de financiën? Neem contact met ons
op voor informatie en vrijblijvend advies.