Veelgestelde vragen

Bewindvoering

Wat doet een bewindvoerder?

Als er een beschikking is afgegeven door de rechtbank kunnen we echt aan de slag met het uit handen nemen van de administratie. Pas dan kan er een beheerrekening en een leefgeldrekening geopend worden en kunnen alle instanties aangeschreven worden. Wij schrijven alle instanties aan met het verzoek om in het vervolg contact met ons op te nemen en we benaderen alle eventuele schuldeisers. Deze fase heet de stabilisatiefase. In deze fase controleert de bewindvoerder of de cliënt alles ontvangt waar hij recht op heeft. Denk daarbij aan uitkeringen, toeslagen, regelingen en kwijtscheldingen, maar ook aan het voorkomen van te hoge beslagleggingen. Met het inkomen dat zo wordt veiliggesteld, worden de actuele verplichtingen voldaan, zodat er geen nieuwe schulden ontstaan. Direct na (of tegelijk met) de stabilisatie onderzoekt de bewindvoerder of er schulden zijn en hoe hoog deze zijn. Afhankelijk van verschillende factoren zal worden bepaald of de schulden kunnen worden voldaan, of dat er schuldhulpverlening of wettelijke schuldsanering (WSNP) moet worden ingezet. 

Vanaf het eerste inkomen zal er ook leefgeld uitbetaald worden. Er wordt per situatie met elkaar overlegd hoe hoog en op welke dag u het leefgeld voor levensonderhoud krijgt. 

Wie kan bewindvoering aanvragen?

In de wet is bepaald wie bewindvoering mag aanvragen. Dat betekent dat het aanvraagformulier door die persoon of organisatie moet worden ondertekend. De volgende personen of instellingen kunnen een aanvraag voor bewindvoering indienen:

  • de betrokkene zelf
  • de echtgenoot of andere partner
  • ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, neven en nichten
  • de mentor (als die maatregel al loopt)
  • de officier van justitie
  • het college van burgemeesters en wethouders van de woonplaats
  • de instelling (die de betrokkene verzorgt of begeleidt)

Hoelang duurt de aanvraagperiode van bewind ?

Na het indienen van het verzoek tot onderbewindstelling stuurt de  een uitnodiging voor een zitting of gesprek. Het kan ook zijn dat het op stukken afgedaan wordt. Het streven vanuit de rechtbank is om dit binnen 8 tot 10 weken te laten plaatsvinden. Vaak duurt het dan nog 2 weken voordat de beschikking daadwerkelijk binnen is. 

Kan de rechter beslissen dat het bewind voor bepaalde tijd geldt?

Sinds 1 januari 2021 geldt dat in geval van schulden de rechter het bewind alleen voor bepaalde duur mag uitspreken. Bij bewind om een andere reden dan schulden of verkwisting geldt dit in principe niet.

Wat kost bewindvoering?

In veel gevallen wordt bewindvoering in zijn geheel vergoedt door de gemeente. Mocht je niet voor vergoeding in aanmerking komen, omdat je bijvoorbeeld teveel inkomen heeft, dan moet je deze kosten zelf betalen. De hoogte van deze kosten vind je op onze pagina bij tarieven

Als ik voor jullie dienstverlening kies, komt er dan een postblokkade?

Als jij voor bewindvoering kiest dan zal er geen postblokkade komen. Je krijgt nog gewoon kaartjes van familie en vrienden. Wel zorgen ik ervoor dat alle financiële post bij ons binnen komt, zodat je wordt ontzorgd. In de beginfase van het bewind kan het zijn dat er nog veel post bij jou terecht komt. Belangrijk is dat alle financiële post die je thuis ontvangt wordt doorgestuurd. 

Wat wordt mijn leefgeld als ik onder bewind sta?

Op deze vraag is lastig antwoord te geven, dit omdat ieder zijn inkomsten en uitgaven verschillen en daarom niet weten wat er overblijft. We houden altijd rekening met de voedselbanknorm. 

Kan ik bij bewindvoering mijn bestaande bankpas behouden?

De bewindvoerder vraagt een beheerrekening en een leefgeldrekening aan. Van de leefgeldrekening krijg je van ons een bankpas toegestuurd waar je voortaan jouw leefgeld op gestort krijgt. De bewindvoerder zal de bestaande rekeningen proberen op te zeggen, zodat er geen roodstanden kunnen ontstaan.

Is bewindvoering hetzelfde als schuldhulpverlening?

Nee, bewindvoering is niet hetzelfde als schuldhulpverlening. Bewindvoering gaat over het beheer van de financiën van iemand die dit niet zelf kan doen, terwijl schuldhulpverlening gericht is op het helpen van mensen bij het oplossen van hun schuldenproblemen en het herstellen van hun financiële situatie.

Budgetcoaching

Hoe verschilt budgetcoaching van financiële planning?

U kunt altijd een budgetcoach inschakelen. Gezinnen die het overzicht kwijt zijn geraakt over hun financiële situatie en geen raad meer weten hoe ze dit kunnen oplossen.

Wij kunnen u op de juiste weg helpen in uw financiële situatie.
Al in één gesprek kunnen wij de financiële situatie inzichtelijk maken.

Waarom zou ik budgetcoaching overwegen?

Budgetcoaching richt zich meestal op het dagelijkse beheer van geld, het opstellen van budgetten en het verminderen van schulden. Financiële planning daarentegen richt zich op bredere langetermijndoelen, zoals pensioenplanning, investeringen en vermogensopbouw.

Wat kan ik verwachten tijdens een budgetcoachingssessie?

Tijdens een budgetcoachingssessie zal de coach waarschijnlijk je huidige financiële situatie bespreken, inclusief inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Samen zullen we een budgetplan opstellen, mogelijke besparingsgebieden identificeren en doelen stellen om je financiën te verbeteren.

Hoe lang duurt een budgetcoachingstraject?

De duur van een budgetcoachingstraject varieert afhankelijk van je individuele behoeften en doelen. Sommige mensen hebben misschien slechts enkele sessies nodig, terwijl anderen mogelijk gedurende enkele maanden begeleiding nodig hebben.

Is budgetcoaching hetzelfde als schuldhulpverlening?

Nee, budgetcoaching richt zich op het algemene beheer van financiën en het opstellen van budgetten. Schuldhulpverlening is gericht op het aanpakken van bestaande schulden en kan juridische en financiële stappen omvatten om schulden af ​​te lossen.