Budgetcoaching werknemers

Werknemers met financiële problemen: wat kunt u doen als werkgever? 

Werknemers met financiële problemen kunnen aanzienlijke stress ervaren, wat hun productiviteit, gezondheid en algemeen welzijn kan beïnvloeden. Een groot deel van de werkgevers heeft regelmatig te maken met personeel met financiële problemen. Als werkgever kunt u ook te maken krijgen met loonbeslagen. De kosten voor een werknemer met schulden kunnen behoorlijk oplopen, tot wel € 13.000,- per jaar. Wij helpen graag mee met het zoeken naar een oplossing om dit te voorkomen waarbij je als werkgever een werknemer met schulden ook daadwerkelijk helpt. 

Budgetcoaching 

Van loonbeslag is sprake wanneer een werknemer een deel van zijn of haar salaris moet afstaan om schulden af te lossen. Loonbeslag kan financiële druk, budgetproblemen, stress of productiviteitsverlies tot gevolg hebben. Kortom, loonbeslag is vaak zeer problematisch en kan naast de gevolgen voor de werknemer ook financiële gevolgen hebben voor de werkgever. 

Omdat loonbeslag vaak veel schaamte met zich meebrengt is het belangrijk om als werkgever zorgvuldig om te gaan met de medewerkers die hiermee te maken hebben. Het bieden van een ondersteunende en begripvolle omgeving kan helpen om de negatieve impact van financiële stress op werknemers te verminderen. De drempel om hulp te vragen bij financiële problemen is veelal hoog. Ik biedt budgetcoaching aan waarbij de werknemers ondersteund en begeleid kan worden bij de financiën. Wij komen bij de werknemer thuis, de werknemer kan zo in zijn/haar vertrouwde omgeving hun verhaal doen. 

Wat doet een budgetcoach? 

Een budgetcoach helpt bij het in kaart brengen van de financiële situatie en het opstellen van een budgetplan/begroting. Hierdoor ontstaat er een overzichtelijk overzicht van inkomsten en uitgaven. De budgetcoach kijkt samen met de werknemer welke mogelijkheden er zijn om de uitgaven aan te passen wanneer het budget niet sluitend is. Als budgetcoach werken we toe naar een eindsituatie waarin de werknemer een helder zicht heeft op de financiële huishouding en daarmee op een zelfstandige en verantwoorde wijze mee om kan gaan. Mochten de schulden te hoog zijn om zelf op te lossen gaan we kijken naar verdere mogelijkheden, dit alles in overeenstemming met de werknemer.


Wilt u als werkgever uw werknemers helpen
om hun financiële problemen op te lossen?
Neem dan contact met ons op voor informatie en vrijblijvend advies.